04sty(sty 4)17:0007(sty 7)15:00Warsztat Noworoczny 5Rytmów® RESET - Zrób miejsce na Nowe wytańczając Stare

Szczegóły wydarzenia

🌱 Warsztat Noworoczny 5Rytmów® RESET – Zrób miejsce na Nowe wytańczając Stare.
🌱 Nowy Rok to Twoja szansa na wsłuchanie się w siebie, na oczyszczenie i zwrócenie się ku swoim potrzebom.
✨To czas na REALIZACJĘ MARZEŃ i PRAGNIEŃ, które zamienisz w projekty, ROZPOCZYNAJĄC NOWY ETAP.
Czujesz zmęczenie scenariuszem swojego życia? Potrzebujesz zmian? Masz gotowość i odwagę porzucić przyzwyczajenia i schematy, które ci już nie służą i zamiast tego, podążyć za swoją intuicją?
🌱 Prawda jest taka, że masz w sobie wszystko, by to przezwyciężyć.
W trakcie naszego warsztatu 5Rytmów® poprzez medytacje w tańcu pomożemy Ci OBUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ i ZWRÓCIĆ SIĘ KU WŁASNYM POTRZEBOM oraz ZAUFAĆ SOBIE, tak abyś mógł/a ŻYĆ W PEŁNI i ODNIEŚĆ SUKCES na każdej obranej ścieżce życia.
Niejednokrotnie boimy się zmian, czujemy niemoc, lęk i frustrację. Doskonale Cię rozumiem. Wszyscy przez to przechodzimy. Dzieje się tak dlatego, że często jesteśmy w pułapce własnych ograniczeń, lęków i programów, które uniemożliwiają wyjście ze strefy komfortu i pozornego poczucia bezpieczeństwa. To nie jest sytuacja bez wyjścia.
Tańcząc, otwieramy się na przepływ, czujemy miłość i zaufanie do życia. Mamy dostęp do piękna i obfitości świata. Czas spędzony z nami to czas, który masz odwagę dać sobie, by osiągnąć głębsze zrozumienie tego, w jakim momencie swojego życia teraz jesteś, oraz jak dokonać potrzebnych do rozwoju zmian, nawet jeśli wydają się one na początku trudne.
Biorąc udział w Warsztacie, pomożesz sobie osiągnąć akceptację i zaufanie, by realizować marzenia w relacji ze sobą i otoczeniem. Otworzysz się na Nowy Początek i zostawisz to, co Ci nie służy.
Każdy z nas mierzy się z trudnościami w życiu. Nasze ciała bywają źródłem bólu, stresu lub nawet chorób.
Taniec 5Rytmów® jest niepowtarzalną szansą by w naturalny i pełen radości sposób odkryć Twoje ciało na nowo, by stało się źródłem przyjemności i informacji o Twoich potrzebach.
Czy jesteś gotów by w bezpiecznej przestrzeni odnaleźć zagubione, zapomniane części siebie i wszystkie je zintegrować?
Daj sobie przestrzeń do bycia sobą, do bycia autentycznym i spełnionym człowiekiem i weź udział w naszym Warsztacie Noworocznym.
Rozpocznij podróż w głąb siebie i znajdź harmonię w sobie. ✨🌱
Warsztat skierowany jest dla Każdego bez względu na wiek, kondycję fizyczną czy wcześniejsze doświadczenie.
W podróż w głąb siebie poprowadzi Cię akredytowany nauczyciel – Tomasz Szymocha, w niepowtarzalnym miejscu -BioRezydencji w Górach Izerskich, ze wspaniałą kuchnią wegetariańską, sauną i najsilniejszym w okolicy kamiennym kręgiem mocy.
„Moją biblią jest ciało, ponieważ ciało nie kłamie. Kiedy pozwolisz swemu ciału tańczyć, natychmiast odpadną od Ciebie kłamstwa i dogmaty. Taniec jest lekarstwem” –
Gabrielle Roth
Tomasz Szymocha to akredytowany nauczyciel 5Rytmów®.
Trening nauczycielski ukończył 2016 w The Moving Center® New York. Od tego czasu aktywnie prowadzi zajęcia i warsztaty 5Rytmów® w Polsce, Niemczech, Izraelu, Hiszpanii. Z zawodu jest aktorem mimem po szkole w Berlinie, gdzie przez wiele lat pracował w teatrze. Nauczał ruchu w Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Prowadził zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Paryżu. Wychował się w Warszawie, gdzie występował w Teatrze Buffo jako mim. W 1987 emigrował do Berlina. W wieku 25 lat intensywnie medytował przez 2,5 roku w Himalajach. Od 2011 roku założyciel BioRezydencji w Świerodowie-Zdrój (www.biorezydencja.pl), ekologicznego centrum warsztatowo-rozwojowego. Z zamiłowania , podróżnik, ojciec 5 dzieci, wegetarianin, masażysta Lomi Lomi Nui, ukończył ISTA level 2., miłośnik lasów (zasadził 70 tys drzew). 🙂
Zapisz się już dzisiaj, czekamy na Ciebie:
Kiedy:
Początek: Czwartek 4 Stycznia 2024 o 17:00 przyjazd, zaczynamy kolacją o 18:00
Koniec: Niedziela 7 Stycznia 2024 o 15:00
Można przyjechać dzień wcześniej lub zostać dzień dłużej za dopłatą 110PLN (bez możliwości zamówienia posiłków, ale jest opcja zjedzenia na mieście) aby trochę pobyć w cudownych Górach Izerskich.
Inwestycja:
Cena regularna: 1000 PLN
Early Bird 900 PLN rejestracja do 15.12.2023
+
Nocleg, sauna i pyszne wegetariańskie posiłki 3x dziennie.
660 PLN + opłata klimatyczna 5 PLN za noc.
Adres:
BioRezydencja, Główna 12,
59 – 850 Świeradów Zdrój
Dla osób które zamierzają jechać pociągiem to najlepiej będzie dojechać do Gryfowa Śląskiego i stamtąd Was ktoś odbierze.
Rejestracja:
info@5rytmow.eu
Jeśli obecnie znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej to napisz a może uda nam się znaleźć rozwiązanie na opcję udziału w warsztacie ze zniżką.
Masz pytania? Pisz! Zadzwoń! Chętnie odpowiemy:
Tomasz +48504173833
Ten warsztat jest liczony jako 3-dniowy warsztat 5Rytmów® Wave.
ENG
New Year 5Rhythms Workshop – RESET
The New Year is your opportunity to start listening to yourself, to your needs and desires. It’s also an opportunity to cleanse yourself.
It’s the time to FULFILL YOUR DREAMS that can turn into projects STARTING A NEW STAGE IN YOUR LIFE.
Are you tired of all the scenarios that life writes for you? Do you need changes? Are you ready and brave enough to give up habits and patterns that no longer serve you and finally follow your intuition instead?
The truth is that you have everything you need within you!
During our 5Rhythms workshop, through dancing meditation, we will help you AWAKEN YOUR AWARENESS and PAY MORE ATTENTION TO YOUR NEEDS so that you can START LIVING FULLY and ACHIEVE SUCCESS IN ANY AREA OF YOUR LIFE.
We are often afraid to make changes as we feel fear, frustration, and a lack of power. I understand you perfectly. We all go through this.
It’s because we are often trapped in our limitations, fears, and programs that prevent us from leaving our comfort zone and delusional sense of security. But, no worries, there is a solution.
When we dance, we open ourselves to the flow. We start feeling love and trust. We get access to the beauty of this world and unlimited abundance.
The time you spend with us will allow you to deeply understand where you are in your life and how you can make changes, even if they initially seem challenging.
You will help yourself to achieve acceptance and trust to fulfill your dreams in your relationship with yourself and others. You will also open up to a New Beginning and leave behind what no longer serves you.
Each of us faces difficulties in life. Our bodies can be a source of pain, stress, and even diseases.
The 5Rhythms Dance is a unique opportunity to discover your body naturally and joyfully so that it can become the source of pleasure and information about your needs.
Are you ready to find long-lost, forgotten parts of yourself and integrate them all again?
Give yourself space to be yourself again and participate in our workshop on 6-8 January 2023
Begin a journey into yourself and find harmony in your body, mind, and soul.
Our workshop is for everyone, regardless of age, physical condition, or experience.
During the journey into yourself, you will be accompanied by our accredited teacher, Tomasz Szymocha, in a magical location- Bio Rezydencja in the Jizera Mountains with outstanding vegetarian cuisine, a sauna, and the most significant stone circle of power in the area.
www.biorezydencja.pl
“Movement is my medicine, my meditation, my metaphor and my method, a living language we can rely upon to tell us the truth about who we are, who we are with, and where we are going. There is no dogma in the dance”
Gabrielle Roth
Book your spot now! We are waiting for you:)
Registration:
tomasz5rythms@gmail.com
Schedule:
Beginning: January, 4 2024 at 5:00 p.m. arrival, at 6:00 p.m. we start with a dinner. Class starts at 7:30 p.m.
End: January, 7 2023 at 3 p.m.
There is possibility to arrive one day earlier for 100PLN extra fee (without meals) to spend a little bit more time in the magical place.
Inwestycja:
Cena regularna: 1000 PLN
Early Bird 900 PLN rejestracja do 15.12.2023
+
Nocleg, sauna i pyszne wegetariańskie posiłki 3x dziennie.
660 PLN + opłata klimatyczna 5 PLN za noc.
Costs:
Regular price: 1000 PLN
Early Bird: 900 (registration made before December, 15)
+
Accommodation, sauna and vegetarian meals x3 per day
660 PLN + 5PLN tourist tax per night.
Adress:
BioRezydencja, Główna 12,
59 – 850 Świeradów Zdrój
If you would like to come with publick transport, the best way will be to come to Gryfów Śląski and from there someone will pick you up.
Have you got any questions? Write, call! Contact us, we will help!
Tomasz +48504173833
RESET ✨ 5Rhythmen® Neujahrs Workshop
Lasse das Alte hinter dir und öffne dich für all das Neue ✨
Neujahr ist deine Gelegenheit zu beginnen, auf dich selbst zu hören, auf deine Bedürfnisse und Sehnsüchte. Es ist auch eine Gelegenheit, dich selbst zu reinigen.
Es ist die Zeit, DEINE TRÄUME ZU ERFÜLLEN, die sich in Projekte verwandeln können, DIE EINE NEUE PHASE IN DEINEM LEBEN STARTEN.
Bist du müde von all den Szenarien, die das Leben für dich schreibt? Brauchst du Veränderungen? Bist du bereit und mutig genug, Gewohnheiten und Muster aufzugeben, die dir nicht länger nützen – und stattdessen endlich deiner Intuition zu folgen?
Die Wahrheit ist, dass du alles, was du brauchst, in dir hast!
Während unseres 5Rhythmen-Workshops, während unserer Tanz-Meditation werden wir dir helfen, DEIN BEWUSSTSEIN ZU ERWECKEN und MEHR AUF DEINE BEDÜRFNISSE ACHTZUGEBEN, so dass du BEGINNEN KANNST, GANZ ZU LEBEN und ERFOLG IN JEDEM GEBIET DEINES LEBENS ZU ERZIELEN.
Wir fürchten uns oft, etwas zu verändern, weil wir Angst und Frustration und einen Mangel an Kraft fühlen. Ich verstehe dich vollkommen. Wir alle machen das durch.
Das ist so, weil wir oft in unseren Begrenzungen gefangen sind, in unseren Ängsten und Programmen, die uns hindern, unsere Komfortzone und unser illusionäres Gefühl von Sicherheit zu verlassen. Aber, keine Sorge, da gibt es eine Lösung.
Wenn wir tanzen, öffnen wir uns dem Fluss. Wir beginnen, Liebe und Vertrauen zu fühlen. Wir bekommen Zugang zur Schönheit dieser Welt und unbegrenzter Fülle.
Die Zeit, die du mit uns verbringst, wird dir erlauben, tief zu verstehen, wo du in deinem Leben bist und wie du Veränderungen vornehmen kannst, selbst wenn sie zu Beginn herausfordernd scheinen.
Du wirst dir selbst helfen, Akzeptanz und Vertrauen zu erreichen, deine Träume zu erfüllen in deiner Beziehung zu dir und zu anderen. Du wirst dich auch für einen Neubeginn öffnen und hinter dir lassen, was dir nicht länger dient.
JedeR von uns steht Schwierigkeiten im Leben gegenüber. Unsere Körper können eine Ursache von Schmerz, Stress und Krankheiten sein.
Der 5Rhythmen-Tanz ist eine einzigartige Gelegenheit, deinen Körper natürlich und freudig zu entdecken, so dass er die Quelle von Vergnügen werden kann und von Information über deine Bedürfnisse.
Bist du bereit, lange verlorene, vergessene Teile von dir selbst zu finden und sie alle wieder zu integrieren?
Beginne eine Reise zu dir selbst und finde Harmonie in deinem Körper, dem Geist, der Seele.
Unser Workshop ist für jedeN, unabhängig vom Alter, physischer Kondition oder Erfahrung.
„Bewegung ist meine Medizin, meine Meditation, meine Metapher und meine Methode, eine lebendige Sprache, auf die wir uns verlassen können, dass sie uns die Wahrheit darüber erzählt, wer wir sind, mit wem wir sind und wohin wir gehen. Es gibt kein Dogma im Tanz.”
Gabrielle Roth
Wann:
Beginn: 4. Januar 2024, 17.00 Ankommen, 18:00 Abendessen. 19:30 Unterricht.
Ende: 7. Januar 2024, 15.30
Investition:
Workshop Kosten:
Normalpreis: 1000PLN
Frühbucher: 900PLN bei Anmeldung bis 15.12.2023
+
Unterkunft:
660PLN +5PLN pro Tag Kurtaxe. Der Preis beinhaltet: Unterkunft, + Vollverpflegung 3 x am Tag köstliche vegetarische Mahlzeiten, Sauna.
(www.biorezydencja.pl)
Adresse:
BioRezydencja,
Glowna 12,
59-850 Swieradow Zdroj

Więcej

Czas

4 (Czwartek) 17:00 - 7 (Niedziela) 15:00

Leave A Comment