30kwi(kwi 30)18:0005maj(maj 5)15:30Zero Ograniczeń - Warsztat 5Rytmów® z Tomaszem Szymocha

Szczegóły wydarzenia

Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem. 🌱
Zero ograniczeń to 6 dniowy warsztat wykorzystujący mapę 5Rytmów®.
Będziemy starali się spotkać siebie w swojej mocy i doskonałości. Będziemy się koncentrować na tym, że jesteśmy w 100% odpowiedzialni za siebie i swoje życie. Wszystko co nas spotyka w życiu jest naszym wyborem aby móc wzrastać. Gdy pokochamy siebie będzie to najprostszy sposób na samodoskonalenie. A im lepszy ty będziesz tym lepszy stanie się świat. Gdy uda nam się poznać siebie i naszą moc tym bardziej będziemy niezależni i nie będzie nas można łatwo manipulować.
Będziemy celebrować miłość i rozpuszczać wszystko to co nas od niej oddziela i zaufać. Z miejsca miłości wykwita cała nasza kreatywność, spontaniczność, pragnienie zabawy i dzielenia się radością. Teraz możemy wyrazić siebie w pełni, bez krytyki i ograniczeń: tańczmy więc… Róbmy to co zawsze chcieliśmy zrobić, choć brakowało nam odwagi!
W tym procesie będzie nas wspierać moc Gór Izerskich, najmocniejszy Krąg Mocy w obrębie 1000 kilometrów, sauna, Medycyna Cacao i magiczny Kasztan spełniający życzenia. 🌱
Praktyka 5Rytmów® tańczona przez tysiące ludzi na całym świecie, jest dynamiczną praktyką ruchu, zakorzenioną w prawdzie, iż jeśli wprowadzisz swoją duszę w ruch, to sama się uzdrowi.
Umysł się uspokoi, kiedy ciało będzie rozpoznane, zaprzyjaźnione i wytańczone. Kiedy ciało jest w ruchu, staje się czystą energią, przepływem – staje się samym życiem. Do tych prawd zaprowadzi Cię 5Rytmów® – rodzaju dynamicznej medytacji stworzonej przez Gabrielle Roth w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w USA. Poprzez 5 jakości ruchu (Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical i Stillness), dajemy sobie szansę odnalezienia się, zrozumienia, bycia tu i teraz, z otwartymi sercami i czystymi umysłami.
Tomasz Szymocha to akredytowany nauczyciel 5Rytmów®.
Trening nauczycielski ukończył 2016 w The Moving Center® New York. Od tego czasu aktywnie prowadzi zajęcia i warsztaty 5Rytmów® w Polsce, Niemczech, Izraelu, Hiszpanii. Z zawodu jest aktorem mimem po szkole w Berlinie, gdzie przez wiele lat pracował w teatrze. Nauczał ruchu w Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Prowadził zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Paryżu. Wychował się w Warszawie, gdzie występował w Teatrze Buffo jako mim. W 1987 emigrował do Berlina. W wieku 25 lat intensywnie medytował przez 2,5 roku w Himalajach. Od 2011 roku założyciel BioRezydencji w Świerodowie-Zdrój (www.biorezydencja.pl), ekologicznego centrum warsztatowo-rozwojowego. Z zamiłowania , podróżnik, ojciec 5 dzieci, wegetarianin, masażysta Lomi Lomi Nui, ukończył ISTA level 1 i 2. Miłośnik lasów (zasadził 70 tys drzew). 🙂
Kiedy:
Początek: 30 Kwietnia 2024 Zaczynamy kolacją o 18:00.
Dla tych co nie mogą dojechać 30 jest możliwość dołączenia do warsztatu dzień później.
Za dodatkową opłatą w wysokości 110 PLN można przyjechać dzień wcześniej lub zostać dzień dłużej (bez możliwości zamówienia posiłków w BioRezydencji. Jest opcja ugotowania sobie czegoś w apartamentach lub zjedzenia czegoś w Świeradowie Zdroju).
Koniec: 5 Maja 2024 o 15:30
Inwestycja:
Cena regularna: 1300 PLN
Early Bird 1150 PLN przy rejestracji do 10.04.2024
+
Akomodacja:
Nocleg, sauna i pyszne wegetariańskie posiłki 3x dziennie.
+ opłata klimatyczna 6 PLN za noc = 1130 PLN
www.biorezydencja.pl
BioRezydencja, Główna 12,
59 – 850 Świeradów Zdrój
Dla osób które zamierzają jechać pociągiem to najlepiej będzie dojechać do stacji Orłowice i stamtąd Was ktoś odbierze.
Rejestracja:
info@5rytmow.eu
Masz pytania? Pisz! Zadzwoń! Chętnie odpowiemy:
Tomasz +48504173833
Ten warsztat jest liczony jako 6-dniowy warsztat 5Rytmów® Wave do szkolenia nauczycieli 5Rytmów®
]
English——
Zero Limits Workshop 5Rhythms® with Tomasz Szymocha
The secret to achieving wealth, health and harmony with the world.
Zero Limits is a 6-day workshop using the 5Rhythms map. We will try to meet each other in our great power and pure perfection. We will focus on being 100% responsible for ourselves and our lives. In fact, everything that happens to us in life is our choice that gives us a chance for further growth. When we love ourselves, it is the easiest way to improve ourselves. And the better you are, the better the world will become. When we manage to get to know ourselves and our power from inside, we will be the more independent and we will not be easily manipulated.
We will celebrate love and trust, and get rid of everything that separates us from them. All our creativity, spontaneity, and the desire to have fun and share joy are flourished from the place where our love is. Now we can express ourselves fully, without criticism and limitations: let’s dance then… Let’s do what we always wanted to do, but we did not have any courage!
In this process, we will be supported by the power of the Jizera Mountains, the strongest Circle of Power within 1000 kilometers, sauna, Cacao Medicine and a magical chestnut that fulfills wishes. 🌱
Schedule:
Beginning: April, 30 2024 at 5:00 p.m. arrival, at 6:00 p.m. we start with a dinner. Class starts at 7:30 p.m.
For those who cannot make it on the 30th, it is possible to join the workshop a day later.
End: Mai, 5 2024 at 3.30 p.m.
There is possibility to arrive one day earlier for 110PLN extra fee (without meals) to spend a little bit more time in the magical place.
Costs:
Regular price: 1300 PLN
Early Bird: 1150 (registration made before April, 11)
+
Accomodation:
Accommodation, sauna and vegetarian meals x3 per day + 6 PLN tourist tax per night = 1130 PLN
BioRezydencja, Główna 12,
59 – 850 Świeradów Zdrój
There is possibility to arrive one day earlier for 110 PLN extra fee (without meals) to spend a little bit more time in the magical place. Without possibility to eat in Biorezydencja, but there are restaurants in Swieradow Zdroj or you can cook something in your apartment.
Registration: info@5rytmow.eu
Have you got any questions? Write! Call! Contact us! We will help!
Tomasz +48504173833
Gabrielle Roth’s 5Rhythms® is a dynamic movement practice that opens the mind/body connection to experience transformation at its highest level. Using the wisdom of the body each Rhythm is a doorway that connects us to our natural elements of self.
Movement is Medicine. Surrender to the trance of your own dance and discover the transformative healing powers of self-expression.
This 5Rhythms® moving meditation workshop is open to all levels of experience. It explores how we can embody change and bring greater awareness to our interaction with it. Simple and profound, the 5Rhythms® practice will offer you valuable life tools to dance through changes with grace.
More about the 5Rhythms www.5rhythms.com
________
Tomasz Szymocha is an accredited 5Rhythms® teacher.
He finished his teacher training in 2016 at The Moving Center® New York. From that time on he has actively run 5Rhythms® classes and workshops in Poland, Germany, Israel and Spain. By profession, he is an actor mime after the school in Berlin, where he worked for many years in the theater. He taught movement in Germany, Poland, Italy, France, the United States and Israel. He conducted dance and theater classes for children and youth in Berlin and Paris. He grew up in Warsaw, where he performed at the Buffo Theater as a mime. In 1987 he emigrated to Berlin. At the age of 25, he intensively meditated for 2.5 years in the Himalayas. From 2011, the founder of the BioRezydencja in Świeradów-Zdrój (www.biorezydencja.pl), an ecological personal growth and workshop centre . Passionate traveler, father of 5 children, vegetarian, Lomi Lomi Nui masseur, graduated with ISTA level 2, forest lover (he planted 70 thousand trees).
This workshop counts as – 5Rhythms Wave 6 day workshop towards the 5Rhythms teacher training.
Zero Limits
5Rhythmen-Workshop mit Tomasz Szymocha
Das Geheimnis, um Fülle, Gesundheit und Harmonie mit der Welt zu erreichen.
Keine Begrenzungen ist ein 6-Tages-Workshop auf der Basis der 5Rhythmen-Methode.
Wir werden erproben, einander in unserer Kraft und Vollkommenheit zu begegnen. Wir werden uns fokussieren, zu 100% für uns selbst und unser Leben verantwortlich zu sein. Alles, was uns im Leben passiert, ist unsere Wahl, ob wir in der Lage sind zu wachsen. Wenn wir uns selbst lieben, wird es der einfachste Weg zu Selbstverbesserung sein. Und um so besser es uns geht, um so besser wird die Welt werden. Wenn wir es schaffen, uns selbst kennenzulernen und unsere Kraft, werden wir unabhängiger sein und nicht so leicht manipulierbar.
Wir werden Liebe zelebrieren und alles auflösen, was uns von ihr trennt und vertrauen. Vom Ort der Liebe aus wird alle unsere Kreativität, Spontanität gedeihen und der Wunsch, Vergnügen zu haben und Freude zu teilen. Jetzt können wir uns ganz ausdrücken, ohne Kritik und Begrenzungen: dann lasst uns tanzen…Lasst uns tun, was wir immer tun wollten, obwohl wir den Mut verloren hatten!
Unterstützt werden wir dabei von der Kraft des Isergebirges, dem stärksten Kraftkreis im Umkreis von 1000 Kilometern, Sauna, Kakaomedizin und einer magischen Kastanie, die Wünsche erfüllt. 🌱
Wann:
Beginn: 30. April 2024, 17.00 wir fangen an mit dem Abendessen um 18:00. Der Unterricht beginnt um 19:30 Uhr
Ende: 5. Mai 2024, 15.30
Investition:
Normalpreis: 1300PLN
Frühbucher: 1150PLN bei Anmeldung bis 11 April .2024
+
Unterkunft:
Der Preis beinhaltet: Unterkunft, + Vollverpflegung 3 x am Tag köstliche vegetarische Mahlzeiten, Sauna + 6 PLN pro Tag Kurtaxe
(www.biorezydencja.pl) = 1130 PLN
BioRezydencja, Glowna 12,
59-850 Swieradow Zdroj
Wer mit dem Zug anreisen möchte, fährt am besten nach Orłowice und wird von dort abgeholt.
Für zusätzliches 110PLN ((ohne die Möglichkeit, Essen in BioRezydencja zu bestellen, aber es besteht die Möglichkeit, auswärts zu essen oder sich selbst etwas zu kochen) besteht die Möglichkeit auch einen Tag vorher anzureisen, um mehr Zeit im wunderschönen Isergebirge zu verbringen.
Anmeldung:
info@5rytmow.eu
Habt Ihr noch Fragen? Schreibt! Ruft mich an! Wir werden uns freuen zu antworten.
Tomasz +48 504 173 833
Dieser Workshop zählt als 5Rhythmen-6Tage- Waves-Workshop in Bezug auf die 5Rhythmen- Lehrer- Ausbildung.
5Rhythmen® Wenn du deinen Körper in Bewegung bringst, heilt sich die Seele von selber. Die Gedanken beruhigen sich, wenn der Körper sich selbst wahrnimmt, sich akzeptiert und sich frei tanzt. Wenn der Körper in Bewegung ist, wird er reine Energie, Durchfluss, – wird er das Leben selbst.
Zu diesen Wahrheiten führt Dich die Praxis der 5Rhythmen – eine Art dynamische Meditation, entwickelt in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Gabrielle Roth in den USA.
Durch 5 verschiedene Tanzarten (Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical und Stillness), geben wir uns die Chance, uns selbst zu finden, zu Verständnis, zum Sein im Hier und Jetzt, mit offenen Herzen und reinen Gedanken.
(mehr über 5Rhythmen® und Gabrielle Roth: www.5rhythms.com)
Praxis Bei den Kursen beherzigen und geben wir durch die Bewegung Acht auf jeden Teil unseres Körpers. Wir hören in uns hinein und erlauben unserem Körper in seiner eigenen dynamischen Weise zu sprechen.
Tomasz Szymocha ist ein akkreditierter 5Rhythmen®-Lehrer und der erste in Polen, der Kakaozeremonie und 5 Rhythmenarbeit kombiniert und seitdem regelmäßig leitet. Seine Lehrerausbildung wurde im im Moving Center® New York beendet. Seitdem führt er aktiv 5Rhythmen®-Kurse und -Workshops in Polen, Deutschland, Israel und Spanien. Von Beruf ist er Schauspieler, Pantomime, ausgebildet in Berlin, wo er viele Jahre im Theater gearbeitet hat. Er unterrichtete Bewegung in Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, den USA und Israel. Er leitete Tanz- und Theaterkurse für Kinder und Jugendliche in Berlin und Paris. Im Alter von 25 Jahren meditierte er zweieinhalb Jahre lang intensiv im Himalaya. Er ist Yogi, Reisender, Vater von 5 Kindern, Vegetarier, Massagetherapeut, Liebhaber der Wälder (er hat 70.000 Bäume gepflanzt). 2011 gründete er die BioRezydencja in Świeradów-Zdrój (www.biorezydencja.pl), eine ökologisches Retreat und Entwicklungszentrum.

Więcej

Czas

Kwiecień 30 (Wtorek) 18:00 - Maj 5 (Niedziela) 15:30

Leave A Comment